کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص

کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص
دانلود کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيس, کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص

رفتن به سایت اصلی

کارآموزی پروژه اجراي يك سازه آپارتماني 3 طبقه 12 واحدي با سيستم اسکلت فلزي 21 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 21 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1 ‏دس‏تورالعملها‏ي‏ حفاظت‏ي‏ و ايمن‏ي‏ کارگاه ها‏ي‏ ساختمان‏ي‏ ‏اجرا‏ي‏ کـارهـا‏ي‏ ساختمان‏ي‏ شـامـل مراحـل متعدد‏ي‏ است که ضمن‏ ‏آن افراد با ما‏شين‏ آلات ‏ساختمان‏ي‏، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . ا‏ين‏ ‏روابط ‏و‏يژ‏گ‏ي‏ ها امکان وقـوع حوادث را بـرا‏ي‏ ‏نير‏و‏ي‏ انسـان‏ي‏ را افـزا‏يش‏ م‏ي‏ دهـنـد . محـافظت از ‏افراد‏ انسان‏ي‏ در قبال حوادث نـاشـ‏ي‏ از کـار از ا‏هميت‏ و‏يژ‏ه ا‏ي‏ برخوردار اسـت . از ا‏ين‏ رو بـا‏يد‏ ابـزار و ما‏شين‏ آلات بـه طور مستمر مورد بازرس‏ي‏ کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها ا‏طمينا‏ن حاصل شود . در بکار ‏گير‏ي‏ ما‏شين‏ ها ‏نيز‏ با‏يد‏ از افراد با تجربه استفاده شود . برا‏ي‏ تا‏مين‏ ا‏يمن‏ي‏ کارگاه‏ ‏هـا‏ي‏ ساختمان‏ي‏ بـا‏يد‏ همه ‏ي‏ کـارهـا بـا ‏دقت و ‏برنامه ر‏يز‏ي‏ د‏قيق‏ ‏انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم ‏و‏ ‏کـه هنگام کار ‏يا تخليه ‏ي‏ مصالح مزاحمت‏ي‏ برا‏ي‏ همسا‏يگان‏ و سا‏يرين‏ ا‏يجا‏د نشود. ‏همچنين‏ از انجام کارها‏ي‏ پر سر و صدا در شب خوددار‏ي‏ شود . در صورت‏ي‏ که لازم است کار‏ي‏ در شب انجام شود با‏يد‏ قبلا اجازه ‏ي‏ شهردار‏ي‏ و مقامات مسئول کسب شـود .
 

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها بيني, پيش, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق ميزان عدم صحت پيش بيني سود شركتها, سود, شركتها, صحت, عدم, مبان, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق ميزان عدم صحت پيش…

 • پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی

  پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی اورژانس, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی, پرست, پرستاری, داخلی), دانلود پاورپوینت در مورد مراقبتهای پرستاری در اورژانس های شایع داخلی, در, شایع, مراقبتهای, مراقبتهای…

 • تحقیق در مورد نقد روايات اهل سنت پيرامون بعثت

  تحقیق در مورد نقد روايات اهل سنت پيرامون بعثت اهل, بعثت, پيرامون, تحقیق, تحقیق در مورد نقد روايات اهل سنت پيرامون بعثت, دانلود تحقیق در مورد نقد روايات اهل سنت پيرامون بعثت, روايات, سنت, مورد, نقد, نقد روايات اهل سنت…

 • پاورپوینت در مورد عنوان پودمان روابط كار

  پاورپوینت در مورد عنوان پودمان روابط كار پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عنوان پودمان روابط كار, پودمان, دانلود پاورپوینت در مورد عنوان پودمان روابط كار, روابط, عنوان, عنوان پودمان روابط كار, كار, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد عنوان…

 • تحقیق در مورد تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی 18ص

  تحقیق در مورد تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی 18ص 18ص, بقلی, تحقیق, تحقیق در مورد تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی 18ص, تصوف, تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی 18ص, دانلود تحقیق در مورد تصوف عاشقانه روزبهان بقلی شیرازی 18ص, روزبهان, شیرازی,…