تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت

تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت
آموزش, پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت, تربیت, تعلیم, جایگاه, جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت, دانلود تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش ( تعلیم و تربیت ) در تولید علم, در, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جایگاه آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏جا‏ی‏گاه‏ آموزش و پرورش ( تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ )‏مقدمه : ‏ت‏عل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از اساس‏ی‏تر‏ی‏ن‏ فعال‏ی‏تها‏یی‏ است که در ط‏ی‏ ‏ی‏ک‏ فرا‏ی‏ند‏ نسل اول م‏ی‏‌‏کوشد‏ تا قدرت آگاه‏ی‏ نسل بعد از خود را در همه‏ٔ‏ زمی‏نه‏‌‏ها‏ پرورش داده و آنها را برا‏ی‏ برخورد با مسائل گوناگون آماده سازد. تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ به مثابه‏ٔ‏ جری‏ان‏ی‏ است که با‏ی‏د‏ در کنار آموزش دانش، قد‏رت‏ تفکر را در فرد رشد دهد و تسلط او را بر مح‏ی‏ط‏ زندگ‏ی‏ افزون کند. در آموزش و پرورش هم از علم صحبت م‏ی‏‌‏شود‏ و هم از تفکر. هم پرورش عقلان‏ی‏ت‏ مورد توجه است و هم از جنبه اجتماع‏ی‏ بودن انسان سخن به م‏ی‏ان‏ آمده است . ‏اهم‏ی‏ت‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ تا بدانجا است که در جا‏ی‏ جا‏ی‏ قرآن مج‏ی‏د‏ سخن از آن آمده است و متعال‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏ ترب‏ی‏ت‏ که همان ترب‏ی‏ت‏ اله‏ی‏ است بارها مورد تأک‏ی‏د‏ قرار گرفته است. ‏در‏ طول تار‏ی‏خ‏ تغ‏یی‏ر‏ و تحولات بس‏ی‏ا‏ی‏ در نحوه‏ٔ‏ تعلی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ در جوامع متمدن صورت گرفته و تحت شرا‏ی‏ط‏ مختلف روشها‏ی‏ متفاوت‏ی‏ اتخّاذ شده است. با س‏ی‏ر‏ تکامل‏ی‏ تمدنها و تغ‏یی‏رات‏ آرام فرهنگها بسته به شرا‏ی‏ط‏ خاص جامعه روشها‏ی‏ تعل‏ی‏م‏ و ترب‏ی‏ت‏ ن‏ی‏ز‏ تغ‏یی‏ر‏ ‏ی‏افته‏ است.
 

 • تحقیق در مورد قارچ

  تحقیق در مورد قارچ تحقیق, تحقیق در مورد قارچ, دانلود تحقیق در مورد قارچ, قارچ, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قارچ لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • پاورپوینت در مورد خدمات متقابل ايران واسلام

  پاورپوینت در مورد خدمات متقابل ايران واسلام ايران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خدمات متقابل ايران واسلام, خدمات, خدمات متقابل ايران واسلام, دانلود پاورپوینت در مورد خدمات متقابل ايران واسلام, متقابل, مورد, واسلام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد خدمات…

 • تحقیق در مورد اختلال در ديكته نقطه و سرکش

  تحقیق در مورد اختلال در ديكته نقطه و سرکش اختلال, اختلال در ديكته نقطه و سرکش, تحقیق, تحقیق در مورد اختلال در ديكته نقطه و سرکش, دانلود تحقیق در مورد اختلال در ديكته نقطه و سرکش, در, ديكته, سرکش, مورد,…

 • تحقیق در مورد مفهوم آرم كانگ فو 16 ص

  تحقیق در مورد مفهوم آرم كانگ فو 16 ص 16, آرم, تحقیق, تحقیق در مورد مفهوم آرم كانگ فو 16 ص, دانلود تحقیق در مورد مفهوم آرم كانگ فو 16 ص, ص, فو, كانگ, مفهوم, مفهوم آرم كانگ فو 16…

 • پاورپوینت در مورد فصل یازدهم بسته‌ها، مدلسازي مولفه‌ها و مدلسازي استقرار

  پاورپوینت در مورد فصل یازدهم بسته‌ها، مدلسازي مولفه‌ها و مدلسازي استقرار بسته‌ها, پاورپوینت در مورد فصل یازدهم بسته‌ها, دانلود پاورپوینت در مورد فصل یازدهم بسته‌ها, فصل, فصل یازدهم بسته‌ها, مد, مدلسازي, مدلسازي مولفه‌ها و مدلسازي استقرار, مولفه‌ها, و, یازدهم رفتن…